moleben_o_bolyashchih_v_6_bolnice_minska_04012021_19_7