2-daroga-da-svyatynya-s-blagodatnym-ognyom-ot-groba-gospodnya